• tekst
  • Laev tõstis purjed öises fjordis ...

Astroloogia kasutusalad

Sünnikaart – see on pilt taevakehadest sünnihetkel. Uskudes, et iga algus mõjutab protsessi kulgu, saab sellise kaardi põhjal teha järeldusi omadustest ja kalduvustest, mis sind eluteel saadavad. Siit selguvad valdkonnad, kus ujud kui kala vees ja teemad, millega tuleb rohkem vaeva näha – missugune eluala või töökeskkond kõige paremini sobib, mis on potentsiaalsed rahaallikad, milline on sobivaim elukaaslane, missugused isikuomadused sulle kõige enam kasu toovad ja mis takistavad teistega kontakti loomast jne. jne.< /p>

Tulevikuprognoos – see ei ole astroloogi omavoliline ennustus, vaid planeetide liikumise tähelepanelik jälgimine ja nende seostamine elusündmustega. See ei kajasta sinu saatust, vaid annab juhise kuidas vastavates olukordades kõige paremini toimida ja missuguseid märke endas ja oma ümber tähele panna. Ja eelkõige millal nimetatud sündmused võiksid aset leida. Just nagu GPS või ilmateade – sa võid ju ikka tegutseda nii nagu ise tahad, kui sul ei ole midagi õigelt teelt eksimise või vihma kätte jäämise vastu.

Sobiva ajahetke valik – Kui algus mõjutab protsessi kulgu, siis oleks ju hea valida vastava tegevuse jaoks kõige sobivaim aeg. Aiapidajad ja põllumehed on harjunud Kuu liikumist arvestama juba aastasadu. Muidugi ei saa ainult heale algusele lootma jääda, kuid ometi on kergem minna vooluga kaasa kui meeleheitlikult vastuvoolu sumada.

Sobivuse hindamine – Kahte sünnikaarti kõrvutades on võimalik teha järeldusi kui hästi sobiksid need inimesed koos elama, töötama või äri looma. See on väga keeruline küsimus. Sageli on just erinevused need, mis teise inimese juures paeluvad ja väike vastuseis võib olla edasiviivaks jõuks, aga kui ühe mõtteviis, hoiakud ja ootused väga palju teise omast erinevad, võib see luua asjatult palju pingeid. Kitsaskohti teades on kergem nende probleemidega hakkama saada.

Äriastroloogia – Nii nagu inimesele, saab ka firmale koostada sünnikaardi ja selle abil prognoosida tugevaid ja nõrgemaid külgi kui ka eesootavaid muutusi. Saab hinnata inimese sobivust juhipositsioonile ja sobitumist kollektiivi. Samuti on põnev kõrvutada üksikisiku sünnikaarti firma omaga, et saada aimu tema funktsioonist selles organisatsioonis.

Astroloogia harusid ja kasutusvaldkondi on enamgi – meditsiiniastroloogia, poliitastroloogia, agraarastroloogia, astrometeoroloogia jne. jne.